Literatura a film bez hranic: Dislokace a relokace v pluralitním prostoru
CZ.1.07/2.3.00/20.0150

 

 

1) Úvodní dílna se zahraničním expertem a jeho začlenění do týmu

2) Výzkum mobility literárních a filmových děl a jejich tvůrců a prezentace výsledků tohoto výzkumu na mezinárodním fóru

3) Cyklus přednášek a workshopů Pondělní fórum (Monday Forum)

4) Pořádání mezinárodních konferencí, kolokvií a workshopů

5) Podpora výzkumné činnosti vědeckých pracovníků FF UP, doktorandů a diplomantů s výzkumným potenciálem a jejich spolupráce s týmem

O projektu

Cíle

Klíčové aktivity

Aktuality

Historie akcí

Členové týmu

Kontakty

Výstupy