Literatura a film bez hranic: Dislokace a relokace v pluralitním prostoru
CZ.1.07/2.3.00/20.0150

 

 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
a) Kolokvium amerických studií existuje od roku 1993, od roku 2002 vychází z této akce recenzovaný sborník. Kolokvium sestává z dopoledních přednášek, diskuse, odpoledních dílen a večerních setkání ve skupinách a komentovaných projekcí. Jednacím jazykem je angličtina.
Během realizace projektu se budou konat dvě kolokvia, a to na téma:
・ Americká poezie v Evropě: mobilita básnických textů
・ Mediální obraz Ameriky, mediální obraz v Americe
Na obou vystoupí zahraniční vedoucí týmu a tři až čtyři členové týmu; zbylí členové se zúčastní diskusí a odpoledních dílen. V minulých letech se akce v průměru zúčastnilo 42 členů cílových skupin z ČR vyjma Prahy (počítáni také účastníci z řad organizátorů), z toho 12-15 z UP. Projekt umožní počet účastníků z UP zdvojnásobit.
Organizace: Michal Peprník a Josef Jařab.

b) V cyklu workshopů Poezie bez hranic (2013) vystoupí s odbornými přednáškami doprovázenými autorským čtením přední čeští i světoví básníci, kteří působí mimo své rodné země; každou dílnu doprovodí panelové i neformální diskuse. K akci s předstihem vyjde antologie básní v originále i českém překladu, doplněná odbornými komentáři a biografiemi autorů.
Organizace: Matthew Sweney a Martina Knápková.

c) Mezinárodní konference „Pohled odjinud“ (ve spolupráci s Berndem Herzogenrathem z Goethe Universität, Frankfurt am Main). Akce se zúčastní přední naši i zahraniční filmoví vědci, výsledky týmového výzkumu přednesou vybraní členové řešitelského týmu. Jazykem konference bude angličtina, vyjde recenzovaný sborník.
Organizace: Matthew Sweney a Zdeněk Hudec.

Výstup klíčové aktivity:
・Audiovizuální záznam přednášek a workshopů ze všech akcí, který bude k dispozici cílovým skupinám ve studovně týmu.
・Publikace z cyklu workshopů Poezie bez hranic.
・Publikace dvou recenzovaných sborníků z Kolokvia amerických studií, které budou zaslány do Web of Knowledge.
・Publikace recenzovaného sborníku z konference „Pohled odjinud“, který bude zaslán k posouzení do Web of Knowledge.

O projektu

Cíle

Klíčové aktivity

Aktuality

Historie akcí

Členové týmu

Kontakty

Výstupy