Literatura a film bez hranic: Dislokace a relokace v pluralitním prostoru
CZ.1.07/2.3.00/20.0150

 

 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Ročně se uskuteční 12 přednášek a workshopů (v angličtině, výjimečně v češtině) určených pro cílové skupiny. Tři workshopy povede zahraniční vedoucí týmu, šest vybraní členové týmu (tak, aby v průběhu tří let každý vedl workshop alespoň jedenkrát). Organizátor seznámí účastníky v přednášce na zvolené téma (se vztahem k tématu projektu) s výsledky týmového výzkumu v této oblasti. Po přednášce bude vždy následovat diskuse. Workshopů by se měli pokud možno zúčastňovat všichni členové týmu, kteří pak na schůzce týmu budou debatovat o dalších možnostech a uplatnění nastíněné linie výzkumu v rámci mezinárodní vědecké spolupráce. Program doplní každoročně 3 přednášky pozvaných domácích i zahraničních odborníků, jejichž oblast výzkumu odpovídá zaměření projektu. Témata workshopů a přednášek budou koordinována garantem a zahraničním vedoucím týmu tak, aby celý cyklus tvořil logický a navazující celek. Tato aktivita by měla členy týmu i další příslušníky cílové skupiny inspirovat v jejich výzkumné činnosti, poskytovat jim metodologickou základnu a přinášet nové podněty. Přednášející a vedoucí dílen z řad členů týmu pak budou mít zpětnou vazbu od kolegů z týmu i od dalších příslušníků cílových skupin. Po každém ročním cyklu bude zorganizována evaluační dotazníková akce, která zmapuje aktuální preference cílové skupiny.
Na cyklu se budou podílet všichni členové týmu.
Organizace: Michal Peprník a Pavlína Flajšarová.

Výstup klíčové aktivity:
・Vydání přednášek ve formě recenzované monografie.
・Pořízení zvukové a obrazové dokumentace z jednotlivých přednášek a dílen, která bude k dispozici cílovým skupinám ve studovně projektu a částečně také zpřístupněna na internetu.

O projektu

Cíle

Klíčové aktivity

Aktuality

Historie akcí

Členové týmu

Kontakty