Literatura a film bez hranic: Dislokace a relokace v pluralitním prostoru
CZ.1.07/2.3.00/20.0150

 

 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Tato aktivita je povinnou klíčovou aktivitou A. Po úvodní dílně se zahraničním expertem, na níž bude prof. Inge představen cílovým skupinám, začnou členové týmu pod jeho vedením pracovat na svých dílčích výzkumných úkolech (jmenný rozpis výzkumu viz příloha).
Rešeršní práce budou zadány vybraným vědeckým asistentům z řad doktorandů a vědecky zaměřených diplomantů. Vedoucímu předloží každý člen týmu seznam odborné literatury ke svému tématu. S výsledky výzkumu se budou jednotliví členové týmu vzájemně seznamovat na pravidelných měsíčních setkáních týmu, další neformální pracovní schůzky a konzultace s vedoucím týmu se budou konat podle potřeby. Zahraniční vedoucí týmu bude dílčí výsledky výzkumu hodnotit a koordinovat další postup. Dílčí výsledky představí členové týmu také na konferenci "Pohled odjinud", na kolokviích a workshopech pořádaných týmem a na konferencích v ČR i v zahraničí (seznam konferencí viz příloha zdůvodnění nákladů).
Cílem aktivity je pod vedením zahraničního experta směřovat odborný výzkum jednotlivých členů realizačního týmu za účelem zvyšování jejich výzkumných kompetencí a zvyšování kvality výzkumných výstupů.
Na této klíčové aktivitě se budou podílet všichni členové týmu. Koordinátor: M. Thomas Inge.

Výstup klíčové aktivity:
・Prezentace výsledků výzkumu na domácích a zahraničních konferencích.
・Publikace v recenzovaných sbornících z konferencí a recenzovaných časopisech.
・Vydání deseti individuálních monografií a tří kolektivních odborných publikací.
・Rozšíření mezinárodních kontaktů a mezinárodní spolupráce týmu jako celku i jeho jednotlivých členů.

O projektu

Cíle

Klíčové aktivity

Aktuality

Historie akcí

Členové týmu

Kontakty