Literatura a film bez hranic: Dislokace a relokace v pluralitním prostoru
CZ.1.07/2.3.00/20.0150

 

 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Za přispění zahraničního vedoucího týmu bude otevřen kurs pro vědecké pracovníky a doktorandy FF UP, jehož se budou moci zúčastnit také diplomanti se zájmem o výzkum a prokazatelným výzkumným potenciálem. Pro doktorandy kateder, podílejících se na řešení projektu, bude kurs povinný. Cílem je vychovat mladé vědecké pracovníky, z nichž někteří se zapojí do práce týmu jako výzkumní asistenti. Kurs přispěje k udržitelnosti vědeckého týmu a výzkumu na FF UP obecně. Soustředí se na tato témata:
・metody výzkumné práce (práce s informačními zdroji, výzkum v knihovnách a archivech) (metodická příručka z kurzu ke stažení zde);
・metodika uplatnění výsledků výzkumu (technika psaní odborných vědeckých článků do recenzovaných periodik, zásady "peer-reviewing", dokumentace zdrojů, tvorba poznámkového aparátu, vědecký styl v angličtině);
・zásady mezinárodní spolupráce, navazování mezinárodních kontaktů;
・technika psaní abstraktů konferenčních referátů, návrhů dílen, grantových žádostí a výzkumných zpráv;
・technika psaní recenzí a odborných posudků.
Výstupy účastníků budou hodnoceny; proběhne soutěž o hrazenou účast na domácích i zahraničních konferencích (o konferenci pronese účastník referát).
Organizace: Pavlína Flajšarová, Michal Sýkora.

Výstup klíčové aktivity:
・Prezenční listiny kursu vědecké výchovy diplomantů a doktorandů.
・Od každého účastníka kursu: od doktoranda jedna recenze a jedna odborná esej s řádně dokumentovanými prameny (témata související s cíli tohoto projektu), od vědeckého pracovníka odborný referát na schůzce členů týmu.
・V případě účasti na konferenci podrobná cestovní zpráva.

O projektu

Cíle

Klíčové aktivity

Aktuality

Historie akcí

Členové týmu

Kontakty