Literatura a film bez hranic: Dislokace a relokace v pluralitním prostoru
CZ.1.07/2.3.00/20.0150

 

 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Půjde o seznámení členů týmu se zahraničním vedoucím týmu z USA (M. Thomas Inge) a následně o jeho představení cílové skupině. Již předtím se tým i ostatní příslušníci cílové skupiny budou moci seznámit s jeho knihami a nejdůležitějšími články (většinu zaslal na UP již v roce 2010) a garant projektu elektronickou poštou prokonzultoval se zahraničním členem týmu chronologii jednotlivých fází projektu a plánované klíčové aktivity.

Obsahem dílny bude debata o stavu výzkumu v jednotlivých oborech a jejich přínosu pro interdisciplinární téma projektu. Garant projektu představí jednotlivé členy týmu, zahraniční vědec prosloví přednášku, v níž zdůrazní svá stanoviska k tématu projektu, a na následné schůzce týmu se v diskusi dopracují metody, které bude tým používat při shromažďování a vyhodnocování dat a v práci s cílovými skupinami. Zahraniční expert prokonzultuje se členy týmu odbornou literaturu k tématu, v případě potřeby pomůže určit další směr výzkumu. Prodiskutuje se rovněž strategie publikování výsledků výzkumu v zahraničí.
Na akci se budou podílet všichni členové týmu.

Výstup klíčové aktivity:
・Písemně vypracovaná metodika výzkumu celého týmu i jeho jednotlivých členů, k dispozici na webové stránce projektu (příručka v pdf).
・Pořízení nahrávky přednášky zahraničního vedoucího týmu, zveřejněné na webové stránce projektu (audio a fotodokumentace).
・Publikace přednášky prof. Inge v odborném časopise Moravian Journal of Literature and Film (článek v pdf).

O projektu

Cíle

Klíčové aktivity

Aktuality

Historie akcí

Členové týmu

Kontakty