Literatura a film bez hranic: Dislokace a relokace v pluralitním prostoru
CZ.1.07/2.3.00/20.0150
Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.

Vzdělání

Publikace

Monografie

 • Fokalizace. Analýza naratologické kategorie. Praha: Dauphin 2011.

Studie

 • Perspektivizace narativního prostoru. [odborná studie] In: Slovo a smysl, 2012, č. 18, s. 40-54.
 • Što (sve) znaju pripovjedači? In: Umjetnost riječi, 2011, č. 3-4, s. 97-114.
 • Ideologie a fokalizace. In: D. Topinka - P. Zahrádka - M. Foret - M. Fafejta - J. Hrabal (ed.): Vyprávění - identita - diference. Vybraná témata kulturálních studií. Olomouc, UP 2009, s. 53-62.
 • Kulturní determinace narativní identity. In: D. Topinka - P. Zahrádka - M. Foret - M. Fafejta - J. Hrabal (ed.): Vyprávění - identita - diference. Vybraná témata kulturálních studií. Olomouc, UP 2009, s. 63-72.
 • Koncept fokalizace v pojetí kognitivistické naratologie. In: Petrů, Marek (ed.): Struny mysli. Ostrava, Montanex 2009.
 • Postava "Jugoslávce" v současné české povídce. Pokus o kulturálně-naratologický pohled. In: Bohemica Olomucensia - Symposiana, 2009, č. 2, s. 256-262.
 • Ke konceptu fokalizace v literární a filmové naratologii. In: Schneider, Jan - Krausová, Lenka: Intermedialita: Slovo - Obraz - Zvuk. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia. Olomouc, UP 2008.
 • K recepci Čapkova Foltýna. Omyly v předpokladech a cílech interpretace. In: AUPO, Moravica VI, Sborník z konference Omyly a objevy v umění 20. století. Česká kultura a umění ve 20. století. Olomouc. Olomouc, UP 2008, s. 87-97.

Edice

 • Věčnost není děravá kapsa, aby se z ní něco ztratilo. Soubor studií věnovaných Ladislavu Klímovi /s E. Gilkem/ Aluze, 2010, Příloha e-1.
 • Vyprávění - identita - diference. Vybraná témata kulturálních studií. /s D. Topinka, P. Zahrádka, M. Foret, M. Fafejta/ Olomouc, UP 2009.
 • Aluze. Revue pro literaturu, filozofii a jiné. www.aluze.cz (3 čísla ročně od r. 1998)

Překlady - knihy

 • Gromača, Tatjana: Černoch. Olomouc, Periplum 2009.
 • Gromača, Tatjana: Něco není v pořádku?Olomouc, Periplum 2008.
 • Jergović, Miljenko: Sarajevské Marlboro. Olomouc, Periplum 2008.
 • Maleković, V. a kol.: Secese v Chorvatsku. /čtyři kapitoly/ Praha, Obecní dům 2006.

Členství

Granty

 

 

O projektu

Cíle

Klíčové aktivity

Aktuality

Historie akcí

Členové týmu

Kontakty